Yahoo การค้นหาเว็บ

ประวัติการค้นหา

กลับไปที่ค้นหา
ไม่มีประวัติ
หมายเหตุ: การล้างประวัติการค้นหาของคุณเพียงแต่จะหยุดไม่ให้มีการใช้ประวัติการค้นหากับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น การคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา ไม่ได้หยุดการใช้ข้อมูลการค้นหาของคุณเพื่อปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาในแบบของคุณ หากต้องการจัดการว่าข้อมูลการค้นหาของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณหรือไม่ โปรดไปที่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลการค้นหา